28 July 2008

KEMBALI KEPADA AL QURAN…


Akhir – akhir ini, pelbagai isu berlaku dalam Negara. Pergolakan politik, dakwaan rasuah, tuduhan liwat, muzakarah @ muqabalah ? dan isu pembelian mercedez. Manakala masalah sosial seperti rompakan, bunuh, ragut dan masalah keruntuhan remaja semakin terpinggir dan kurang mendapat tempat dalam media massa. Malahan kehadiran pasukan Chelsea ke Malaysia dan demam sukan Olimpik Beijing lebih mendapat perhatian. Seolah – olah masyarakat sudah lali atau sensitiviti masalah ummah sudah semakin layu dan terhakis. Ini belum lagi menyentuh isu serantau dan saudara seagama seperti masalah rakyat Palestin dan di Negara – Negara lain yang tertindas.

Dalam menangani, memahami dan menyelesaikan semua isu dan konflik yang berlaku, dalam Islam cara yang terbaik adalah kembali kepada Al Quran.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 59)Orang yang mukmin akan mendapatan berita yang sahih dan benar:

Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan." (Surah al-Hujurat, ayat 6)


Tegurlah pemimpin dengan baik. Untuk mendamaikan bukan untuk mengeruhkan suasana :

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Al-Hujuraat :ayat 10)


"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung." (Ali-Imran:200).

No comments: