04 November 2008

PAKEJ EKONOMI RM 7 BILION : RAKYAT BAWAHAN TERUS MENDERITA -MALAYSIAKINI

Seperti yang dijangka tidak ada yang istimewa di sebalik pakej ekonomi bernilai RM 7 bilion oleh Datuk seri Najib, selaku Menteri Kewangan.

Dalam strategi merangsang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui pakej diumumkan tidak ada satu pun langkah yang dilakukan untuk mengatasi kesan inflasi khususnya dihadapi oleh golongan bawahan berikutan kenaikan harga barang dan kos perkhidmatan lain.

Saya menjangkakan pada awalnya kerajaan akan mengumumkan formula untuk membendung kenaikan harga barang pengguna untuk meningkatkan kuasa beli rakyat bawahan untuk menjana ekonomi negara.

Sebaliknya langkah kerajaan lebih kepada untuk melindungi dan membela mereka yang berkepentingan dan pihak kroni yang terjejas teruk akibat kesan kegawatan ekonomi global.Misalnya langkah memperuntukkan RM 1.2 bilion untuk pembinaan rumah kos sederhana dan rendah dan penurunan harga besi dan simen serta menghapuskan AP untuk import keluli lebih bertujuan untuk menyelamatkan syarikat-syarikat pembinaan yang terjejas.

Adakah dalam keadaan rakyat terpaksa mengikat perut akibat kenaikan barang keperluan harian mereka mampu untuk membeli rumah? Nilai sebuah rumah murah yang dikategorikan 'murah'di antara RM 30 ribu - RM 40 ribu merupakan satu angka yang besar bagi mereka yang berpendapatan rendah.

Begitu juga peruntukan sebanyak RM 400 juta untuk kemudahan internet jalur lebar berkelajuan tinggi. Walaupun saya bersetuju kemudahan ini disediakan tetapi ia sesuatu yang tidak perlu disegerakan dan diberi keutamaan dalam situasi sekarang.Lagipun berapa ramai golongan yang berpendapatan rendah yang mendapat manafaat dari kemudahan tersebut?

Walaupun ada insentif untuk meningkatkan kemudahan infrasturktur seperti hospital dan jalan raya namun pakej ekonomi yang diumumkan ini tidak memberi perhatian kepada kesan langsung masalah inflasi yang dialami oleh rakyat di negara ini.

No comments: