28 July 2008

Sambutan Hari Pahlawan : Di antara adat dan syariat

31 Julai 2008, Negara akan menyambut Hari Pahlawan. Kepada mereka yang gugur mempertahankan Negara sekalung doa dipanjatkan semoga mereka di tempatkan di kalangan syuhada yang gugur kerana mempertahankan kadaulatan agama, bangsa dan Negara. Bagi yang mereka yang sedang berkhidmat, semoga mereka terus diberi kekuatan dan hidayah Allah dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Tanpa pengorbanan mereka, keamanan yang dikecapai sukar untuk dipertahankan.


 

Artikel ini ingin mengulas dan memetik fatwa dari Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan pandangan yang dikemukakan oleh mufti di beberapa buah negeri tentang sambutan Hari Pahlawan, terutamanya upacara di Tugu Kebangsaan setiap 31 Julai yang sering dilakukan oleh pemimpin Negara yang bercanggah dengan Islam.


 

TAJUK : MELETAKKAN KALUNGAN BUNGA DI TUGU PERINGATAN


 

http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=371


 

 ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 (Enakmen 3/91)Fatwa berikut yang dibuat oleh Mufti Negeri di bawah subseksyen 36 (1) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 setelah diluluskan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak menurut subseksyen 39 (6) Enakmen itu adalah disiarkan menurut subseksyen 36(2) Enakmen itu: "Meletakkan kalungan bunga di Tugu Peringatan sempena upacara sambutan Hari Pahlawan dan upacara-upacara lain adalah haram dan hendaklah ditinggalkan."  


 

TAJUK : BACAAN DOA DI TUGU PERINGATAN


 

http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=428  


 

Berdoa di tugu peringatan adalah ditegah oleh syara' dan hukumnya haram kerana perbuatan seumpama itu termasuk di dalam larangan firman Allah, surah al Maidah ayat 90 yang bermaksud:"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi dan al-ansab(menyembah berhala) dan al azlam (bertenung nasib) adalah najis daripada amalan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhkan daripadanya moga-moga kamu berjaya". Keterangan: "Al-Ansab" maknanya batu orang-orang jahiliyah sembelih korban disisinya dan beribadat kepadanya. Berdoa adalah ibadat, berdoa di batu tugu peringatan sama seperti orang-orang jahiliyah beribadat di al-Ansab yang dimaksudkan di dalam ayat 90 itu  


 

TAJUK : UPACARA HARI PAHLAWAN DI TUGU PERINGATAN


 

http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=608

 
 

Bahawa haram tiupan dan bertafakur dengan menundukan kepala kepala selama 20 saat dengan meletakan kalung bunga ditugu, bacaan sajak yang boleh menimbulkkan semangat kepahlawanan adalah diharuskan, tetapi dengan syarat tidak dilakukan dihadapan tugu, atau di dalam suasana yang dilarang oleh syarak kerana semua ini adalah upacara agama juga.

"

KEMBALI KEPADA AL QURAN…


Akhir – akhir ini, pelbagai isu berlaku dalam Negara. Pergolakan politik, dakwaan rasuah, tuduhan liwat, muzakarah @ muqabalah ? dan isu pembelian mercedez. Manakala masalah sosial seperti rompakan, bunuh, ragut dan masalah keruntuhan remaja semakin terpinggir dan kurang mendapat tempat dalam media massa. Malahan kehadiran pasukan Chelsea ke Malaysia dan demam sukan Olimpik Beijing lebih mendapat perhatian. Seolah – olah masyarakat sudah lali atau sensitiviti masalah ummah sudah semakin layu dan terhakis. Ini belum lagi menyentuh isu serantau dan saudara seagama seperti masalah rakyat Palestin dan di Negara – Negara lain yang tertindas.

Dalam menangani, memahami dan menyelesaikan semua isu dan konflik yang berlaku, dalam Islam cara yang terbaik adalah kembali kepada Al Quran.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 59)Orang yang mukmin akan mendapatan berita yang sahih dan benar:

Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan." (Surah al-Hujurat, ayat 6)


Tegurlah pemimpin dengan baik. Untuk mendamaikan bukan untuk mengeruhkan suasana :

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Al-Hujuraat :ayat 10)


"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung." (Ali-Imran:200).