02 September 2009

WAKIL RAKYAT BOLEH GOYANG KAKI


Berita baik untuk semua wakil rakyat di Malaysia sama ada di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri, semua Yang Berhormat selepas ini tidak perlu untuk menghadiri sidang DUN atau Dewan Rakyat selepas ini. Kedudukan sebagai wakil rakyat tidak terjejas malah semua Yang Berhormat layak mendapat elaun setiap bulan mengikut kelayakan walau pun tidak menghadiri sidang dewan.

Untuk makluman semua Yang Berhormat, walaupun tidak menghadiri sidang DUN atau Dewan Rakyat, rakyat sebagai pembayar cukai menghalalkan segala elaun diterima oleh Yang Berhormat. Jika Yang Berhormat tidak mempunyai sijil cuti sakit (MC) sebagai bukti ketidakhadiran kepada Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat tidak perlu gundah gulana kerana yang Berhormat boleh mendapatkan sijil cuti sakit berkenaan di mana-mana klinik yang boleh diajak berunding dengan harga RM 5 sehari. Jika sijil cuti sakit Yang Berhormat dipertikaikan Yang Berhormat tidak perlu risau kerana SPR sudi membantu.Sekian Dimaklumkan...